Oferta

Oferta

KSIĘGOWOŚĆ

Oferujemy pełny zakres usług księgowych i rozliczania wynagrodzeń dla spółek prawa handlowego, średnich i małych firm – o różnych formach opodatkowania.
Wycena usługi opiera się o ilość i rodzaj dokumentów, formę prowadzenia ksiąg, sposób opodatkowania.

Wyślij nam dane do wyceny – prześlemy ofertę.

Cennik

Księgi Handlowe

ILOŚĆ FAKTUR/ZAPISÓW KSIĘGOWYCH CENA NETTO
do 20 szt. 700 zł
do 40 szt. 940 zł
do 60 szt. 1180 zł
do 80 szt. 1420 zł
powyżej 80 szt. +12 zł za każdy kolejny dokument/zapis

Księgowanie zagranicznych transakcji może być wycenione oddzielnie, w zależności od stopnia złożoności operacji.
Do zapisów księgowych zalicza się również operacje na rachunku bankowym – w przypadku generowania i dostarczania plików do importu przy ich księgowaniu stosujemy rabat 50 %

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów/Ryczałt

ILOŚĆ FAKTUR/ZAPISÓW KSIĘGOWYCH PODMIOTY ZWOLNIONE Z VAT (CENA NETTO) PODATNICY VAT (CENA NETTO)
do 10 szt. 240zł 300zł
do 20 szt. 300zł 360zł
do 40 szt. 360zł 480zł
do 60 szt. 420zł 600zł
do 80 szt. 480zł 720zł
powyżej 80 szt. +6 zł za każdą kolejną szt. +7 zł za każdą kolejną szt.

Księgowanie zagranicznych transakcji może być wycenione oddzielnie, w zależności od stopnia złożoności operacji ( w tym deklaracja VAT-UE 20-40 zł netto )

Kadry i płace/ZUS

ROZLICZENIE PRACOWNIK/PRZEDSIĘBIORCA CENA NETTO
umowa o pracę, cywilnoprawna 60 zł
rozliczenie składek przedsiębiorcy, deklaracja lub korekta ZUS 50 zł
zarejestrowanie nowego pracownika w systemie, rozliczenie absencji lub zasiłku pracownika, zleceniobiorcy i przedsiębiorcy 60 zł

 • Sporządzenie i wysłanie korekty deklaracji z przyczyny leżącej po stronie Zleceniodawcy  100-150 zł netto
• Konsultacja osobista/telefoniczna/mailowa  100 zł/30 minut
Powyższe ceny mają charakter szacunkowy i są zależne od pracochłonności i specyfiki świadczonych usług.
Ceny weryfikujemy raz na kwartał i na tej podstawie ustalamy nową cenę na kolejne 3 miesiące.

Dokumenty przyjmujemy w formie skanów pogrupowanych na poszczególne rodzaje ( koszty, sprzedaż itp. ) wysyłanych na adres : dokumenty@biurozapis.com 
W przypadku dostarczania dokumentów w formie papierowej pobierana jest opłata w wysokości 10 % od wartości faktury ( za skanowanie i przechowywanie ) 

Dane do wyceny

Data powstania firmy:
Forma ( spółka z o.o., spółka cywilna, jednoosobowa działalność gospodarcza itp.:
Branża
Prowadzenie magazynu towarów tak/nie
Podatnik VAT tak/nie
Środki trwałe w firmie (samochody, urządzenia powyżej 10 tys. zł itp.) jakie, ile
Zatrudnienie pracowników
Ilość dokumentów sprzedaż/koszty
Transakcje zagraniczne unijne/pozaunijne